Employability

Het TOP- of POP programma is een duurzaam inzetbaarheidsprogramma dat in de regel bestaat uit een combinatie van (online) testen, self assessment oefeningen en individuele gesprekken. Het programma wordt verspreid over een aantal weken aan medewerkers aangeboden met als doel omgaan met verandering, verantwoordelijkheid nemen voor de eigen loopbaan en persoonlijke ontwikkeling en werken aan duurzame inzetbaarheid. Dit is in het belang van zowel de organisatie als van de medewerkers.

Een prima instrument in het kader van verandermanagement. Rapportage en meting van het veranderingsbeleid voor de totale groep

Dit programma verzorgen wij voor groepen werknemers of op vrijwillige basis voor iedereen binnen een organisatie. De HR vertegenwoordiging of directie van de organisatie krijgt dan op basis van de bevindingen voor de totale groep een anonieme, collectieve, kwantitatieve rapportage en meting van het veranderingsbereidheid. Het programma begint dan bij een online portal voor self assessment in combinatie met groep sessies en/of individuele gesprekken en verankering in een gestructureerde evaluatie met management of HR. Door de opzet van het programma is het een prima instrument om in te zetten in het kader van duurzame inzetbaarheid en/of tijdens grote veranderingen in de organisatie in het kader van verandermanagement (change management).
Opzetten van een employability- of duurzaam inzetbaarheidsbeleid

Talent International helpt organisaties met:

  • Verrichten van vooronderzoek naar en de screening van de noodzaak van employability of duurzame inzetbaarheid, de gerichtheid van managers en werknemers op employability en belemmerende of bevorderende factoren voor een employability traject.
  • Maken van een plan van aanpak voor de invoering van het duurzame inzetbaarheidsbeleid of verandertraject inclusief een communicatieplan en uitwerking.
  • Briefing en training van leidinggevenden m.b.t. hun rol als mentor in plaats van manager bij het uitrollen van employability beleid in de praktijk.
  • Het stimuleren van beweging, interne of externe mobiliteit of juist retentie in de organisatie.
  • Uitvoering van het inzetbaarheid bevorderende beleid in het TOP programma of door middel van Persoonlijk Ontwikkelings Plannen dat voor een integratie zorgt in de gesprekken cyclus tussen manager en medewerker.