Talent

Bij Talent International geloven we in het talent van iedereen en dat iedere organisatie talent in huis heeft. Dat talent moet je echter wel blijven ontwikkelen, anders wordt het routine en comfortzone.

En dat ontwikkelen begint wat ons betreft al bij het in dienst nemen van mensen; een goed ingericht proces van ‘Onboarding’ is belangrijk. En loopt vervolgens door gedurende de hele periode dat iemand ergens werkt.

Talent kan ontwikkelen door training, coaching, ervaring op doen, een mentor hebben, adequaat aangestuurd worden door een leidinggevende, en vindt zijn basis en oorsprong in iemands persoonlijkheid en natuurlijke sterktes. Als startpunt van een talentmanagement programma zou het dus fijn zijn om een beeld te hebben van die oorsprong en persoonlijkheid. Om van daaruit te bepalen welke talenten al merkbaar aanwezig zijn, welke nog aangeboord kunnen worden en hoe die ontwikkeling vorm te geven.

 

Meer informatie:

Assessment & Development centers

E-Assessments

Onboarding

Coaching abonnement