Onboarding

Vanaf het moment dat jonge professionals in dienst komen bij een werkgever, wordt hun talent aangesproken en aangewakkerd, terwijl ze tegelijkertijd nog veel te leren hebben. Dat proces zo goed mogelijk begeleiden is dan waardevol om ze de volle ruimte te geven zich te ontwikkelen en tegelijkertijd zo productief mogelijk voor de organisatie te zijn.

Talent International ondersteunt organisaties om dat ontwikkelproces zo effectief mogelijk te laten verlopen. Dit doen we door met jonge talentvolle professionals en trainees bij indiensttreding een maatwerk assessment af te nemen dat we herhalen na het eerste jaar en eventueel na het tweede jaar.

Dit maatwerk assessment levert een competentieprofiel op met ontwikkel adviezen voor persoonlijke en professionele groei. Ook levert het een duidelijk beeld op van de richting die trainees binnen het bedrijf het beste op kunnen. En waar professionals het beste inzetbaar zijn.

Desgevraagd kan het programma volledig gericht worden op de competentieprofielen die binnen de organisatie gebruikt worden voor bepaalde functies en functie groepen.

Bij indiensttreding worden mensen uitgenodigd om een aantal testen in te vullen. De uitkomst wordt met hen besproken en geïnterpreteerd. Van daaruit volgen ontwikkeladviezen die in een korte rapportage worden gedeeld met de persoon zelf en de organisatie.

Na een jaar herhalen we deze testen gevolgd door uitgebreide feedback van 1,5 uur om vorderingen te kunnen bespreken en toekomstige ontwikkeling te duiden. Tijdens het eerste jaar voeren we halverwege een coaching gesprek om voortgang te monitoren.

Wanneer gewenst en nuttig kan het eerste jaar verlengd worden voor een jaar met een aantal coaching gesprekken en een eindrapportage met ontwikkeladviezen na het tweede jaar.