De opdrachtgevers van Talent International

Op deze pagina krijgt u een indruk van de bedrijven en instellingen waar Talent International, soms in samenwerking met BPI-Group, recent of in de laatste vijf jaar voor gewerkt heeft.

PGA Nederland is één van de grootste dealerholdings in de Benelux en voert automerken als Peugeot, Hyundai, BMW, Audi, Mini, Renault, Honda.

Een hoog personeelsverloop was voor PGA aanleiding om het werving- en selectieproces te optimaliseren en beter gekwalificeerde en goed passende personen aan te nemen. Daarbij hebben ze de samenwerking gezocht met Talent International.

Deze samenwerking heeft geleid tot de co-creatie van e-assessments met assessmentprovider Ixly van e-assessments voor een vijftal lastig te vervullen functies. De assessments worden ingezet tussen het eerste en tweede selectie gesprek.

Talent International beheert voor PGA een online portal, waarbinnen zij zelf hun kandidaten kunnen uitnodigen en de rapportages kunnen opvragen die op maat voor hen zijn ontwikkeld en focussen op de competenties die voor elk van de 5 functies binnen PGA zijn gedefinieerd.

Meer weten?
Lees op de pagina assessments wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen of neem direct contact met ons

De markt verandert sneller dan ooit en organisaties moeten zich aanpassen aan de voortdurend veranderende vraag. Bij Thales werken veel mensen al langere tijd en jonge hoogopgeleide technici zijn niet makkelijk te vinden. Kortom de ‘war for talent’ is voor Thales realiteit.

Om de vraag uit de markt het hoofd te bieden, heeft Talent International in opdracht van Thales een  een employability programma ontwikkeld om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden zo de toekomst van de onderneming te waarborgen.

Het programma start met een individueel gesprek met één van onze consultants, de inzet van een employability vragenlijst en meerdere self-assessment instrumenten, een workshop van drie dagdelen en afsluitend een gesprek met HR. Totale doorlooptijd van het programma is 4 tot 6 weken.

Meer weten?
Lees op de pagina duurzame inzetbaarheid wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen of neem direct contact met ons op.

Talent International heeft sinds 2010 een contract met Coca Cola Enterprises (CCE) voor  management- en executive coaching. Op basis van een Talent Review worden binnen CCE  jaarlijks meerdere kandidaten geselecteerd die van coaching gebruik mogen maken. CCE ziet in coaching een zeer goed instrument om zowel high poteltials als ervaren executives te stimuleren in hun management ontwikkeling. Talent International voert deze coachingstrajecten uit in Nederland en België.

Veelvoorkomende coach-thema’s hierbij zijn:

  • Personal- en professional performance
  • Delegeren
  • Persoonlijk leiderschap
  • Alignment met hoger management
    en interne stakeholders
  • Algemene management ontwikkeling

Meer weten?
Lees op de pagina coaching wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen of neem direct contact met ons op.

In samenwerking met onze Finse partner MPS hebben wij meerdere selectie- en ontwikkel assessments voor verschillende functies binnen Sanoma uitgevoerd.

Zowel in Finland als in Nederland hebben wij mensen getest op basis van eenzelfde profiel voor vacatures Bij Sanoma in Helsinki en in Amsterdam.

Dankzij ons internationale netwerk als partner van de BPI Group zijn wij in staat om voor organisaties allerlei vormen van assessments voor vergelijkbare functies lokaal in meerdere talen en landen  uit te voeren.

Meer weten?
Lees op de pagina assessment wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen of neem direct contact met ons op.