Outplacement voor groepen medewerkers

Een outplacementtraject dat, als gevolg van een veranderingstraject, voor grotere groepen medewerkers wordt ingezet, kent bij Talent International dezelfde structuur als een individueel outplacementtraject, met een aantal andere accenten.

Ieder outplacementtraject is bij ons altijd maatwerk. Op basis van specifieke wensen en behoeften van de organisatie of van individuele medewerkers kunnen wij het traject aanpassen.

Hieronder volgt een voorbeeld zoals wij dat eerder bij reorganisaties hebben uitgevoerd.

 1. Opvang na aanzeg gesprekken. Dit kan collectief of individueel afhankelijk van budget en omvang van de groep. Doel is om medewerkers een eerste uitlaat klep te bieden voor emotie rondom het ontslag.
 2. Kennismakingsgesprek met ieder individu om de inhoud van het outplacementtraject te bespreken en eventuele vragen te beantwoorden.
 3. Start van het Outplacementtraject. Zie hieronder voor inhoud bij verschillende doorlooptijden en intensiteit van het traject.
 4. Tussentijdse- en eind evaluatie met opdrachtgever over trends en voortgang.

Outplacement traject van 3 maanden.

 • 10 uur individuele loopbaanbegeleiding, afhankelijk van budget in een combinatie van face-to-face gesprekken en e-coaching.
 • Zelf analyse aan de hand van e-assessment om kwaliteiten, drijfveren, motivatie en ambitie helder te krijgen.
 • Persoonlijke loopbaananalyse om in aanvulling op de zelfanalyse een duidelijk competentieprofiel op te stellen.
 • CV en LinkedIn-profiel professionaliseren.
 • Jobsearch tools en tips voor inzet van recruiters en werving & selectie bureaus. 

Outplacement traject van 6 maanden.

 • 20 uur individuele loopbaanbegeleiding en coaching, afhankelijk van budget in een combinatie van face-to-face gesprekken en e-coaching.
 • Zelfanalyse aan de hand van e-assessment om kwaliteiten, drijfveren, motivatie en ambitie helder te krijgen.
 • Persoonlijke loopbaananalyse om in aanvulling op de zelfanalyse een duidelijk competentieprofiel op te stellen.
 • Maken van loopbaandoelstelling voor de komende jaren.
 • CV en LinkedIn-profiel professionaliseren.
 • Netwerk- en sollicitatietraining in workshopvorm.
 • Jobsearch tools en tips voor inzet van recruiters en werving & selectie bureaus.

Optionele aanvulling

Wanneer het budget dat toelaat kunnen onze consultants ook actief meezoeken naar interessante contacten in hun eigen netwerk en zo een introductie verzorgen bij een potentiële nieuwe werkgever.

Tarief

Het tarief is afhankelijk van de omvang van de groep, het professionele niveau van de medewerkers en de doorlooptijd met daarbij eventuele specifieke inhoudelijke wensen.