Executive coaching

Het nut van executive coaching

Veel bedrijven hechten grote waarde aan het coachen en ontwikkelen van hun medewerkers en management. Door de constante verandering van de markt en de vraag van klanten en stakeholders moeten organisaties flexibel kunnen optreden. Dat vraagt veel van de competenties van het management om medewerkers te helpen hun vaardigheden te ontwikkelen en hun capaciteiten te ontplooien.

Executive coaching bij Talent International

Thema’s kunnen zijn:

 • Persoonlijk leiderschap
 • Persoonlijke effectiviteit en performance
 • Invloed aanwenden in team verband en zakelijke gesprekken
 • Delegeren
 • Stakeholder management and alignment
 • Senior leadership competencies
 • Creating involvement and engagement
 • Strategic leadership

In een executive coaching traject bij Talent International bepaalt de manager en zijn meerdere de agenda en het doel van de coaching in het bijzijn en onder supervisie van de coach.

In dit startgesprek worden een aantal thema’s benoemd, waarop de coaching zich zal toespitsen. Ook de verwachtingen die de betrokkenen daarbij hebben, worden concreet benoemd en geëvalueerd tijdens en na afloop van het traject.

Een coaching traject bestaat meestal uit 5 tot 8 gesprekken verspreid over 6 tot 8 maanden plus een startgesprek en een evaluatie in een gemiddelde frequentie van eens per maand.

Structuur executive coaching traject

 • Startgesprek
 • Optioneel leadership assessment
 • Coaching sessie 1 t/m 4
 • Tussentijdse evaluatie met opdrachtgever
 • Coaching sessie 5 t/m 8
 • Eindevaluatie met opdrachtgever
 • Eventueel vervolg sessies

Tijdens het executive coaching traject kunnen een aantal reflectie instrumenten worden ingezet, zoals een persoonlijkheidstest (bijv. MBTI), leiderschapsstijlen (bijv. Insights, Hershey & Blanchard, Quinn) of een 360’ feedback.