e-Assessments

E-Assessment: een laagdrempelige manier om talent in kaart te brengen

Meer en meer organisaties zoeken een manier om snel competenties van hun medewerkers in beeld te krijgen. Zo kan er effectief gestuurd worden op ontwikkeling, behoud of juist doorstroom van talent. Met onze E-Assessments verzorgen wij voor verschillende organisaties een mooi instrument dat aanvullend of in combinatie met coaching gesprekken kan worden ingezet.

Een voorbeeld van een geslaagd project dat reeds enkele jaren loopt. 

Emil Frey – E-Assessments

Emil Frey (voorheen PGA Nederland) is één van de grootste dealerholdings in de Benelux en voert automerken als Peugeot (Nefkens), Hyundai (Wittenberg), BMW (Ekris), Audi, Mini, Renault (Terwolde), Honda.

Een aantal jaren geleden bleek dat er een hoog verloop was binnen bepaalde functies waar mensen binnen een jaar na indiensttreding weer vertrokken omdat ze niet voldeden aan de verwachtingen. Om het werving en selectie proces kwalitatief te ondersteunen en beter gekwalificeerde mensen aan te kunnen nemen, hebben wij in samenwerking met testontwikkelaar Ixly voor inmiddels 7 verschillende functies E-Assessments met maatwerk rapporten ontwikkeld.

Eigen account

De organisatie heeft een eigen account binnen ons online test portal. Wij beheren dat account en zij kunnen zelf hun kandidaten uitnodigen en na het invullen van de testen de maatwerk rapportages opvragen. Deze maatwerk rapportages zijn op maat ontwikkeld en sluiten aan bij de competentieprofielen van de 7 functies.

Het E-Assessment wordt ingezet tussen het eerste en tweede selectie gesprek. Bij de maatwerk rapportage zijn ook selectie vragen te genereren, zodat het tweede selectie gesprek kan gaan over de vragen die zijn gerezen uit het assessment.

Management Profiel

Tevens hebben we een maatwerk rapport ontwikkeld op basis van een aantal management competenties die leidinggevenden binnen de verschillende bedrijven van Emil Frey moeten bezitten. Zo kan de organisatie een beeld krijgen van het management potentieel dat zich onder de medewerkers bevindt.

Ter ondersteuning bieden wij een helpdesk functie voor als er vragen zijn vanuit de organisatie of van kandidaten die met de testen bezig zijn. De tarieven zijn laag, omdat na een eerste investering de organisatie eigenlijk alles zelf kan bedienen.

Meer weten, bel Roeland Doornbosch op +31 (0)6 46 44 27 29.