Coaching abonnement

Er kan op verschillende momenten behoefte zijn aan coaching. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de uitslag van een ontwikkel assessment of functioneringsgesprek. Bij vragen over persoonlijke en/of professionele ontwikkeling in de functie. Voor leidinggevenden (directie, management) of stafmedewerkers. Coaching zorgt voor een betere inzetbaarheid van de medewerkers die er gebruik van maken, wat zowel hen als de organisatie ten goede komt.

Talent International heeft een abonnementsvorm opgezet waarbij u voordeel ondervindt door een lager uurtarief dan elders en toch verzekerd bent van gecertificeerde senior coaches die uw medewerkers kunnen begeleiden. Tevens heeft u de kans om in de vorm van trendrapportages op de hoogte te blijven van de vragen die er leven bij medewerkers en de issues waar men tegenaan loopt. U krijgt hierdoor meer zicht op de productiviteit van afdelingen of bedrijfsonderdelen en de mensen die er werken. U krijgt er een sturingsinstrument bij.

Voorbeeld Coaching abonnement:

We spreken een vast bedrag af van € 1500 excl BTW en reiskosten* (á € 0,28 per km) per maand.

Voor dit bedrag krijgt u;

 • 7 coaching gesprekken van 1,5 uur per maand
 • Telefonisch en email contact tussen gesprekken door
 • Mogelijkheid voor gesprekken op locatie
 • Mogelijkheid voor losse gesprekken zonder afname vast aantal of uitgebreid programma per persoon
 • Ieder kwartaal een evaluatie in de vorm van een trendrapportage
 • Verrekening meer of minder uren per kwartaal

Voordelen van het partnership is dat er vooraf gezamenlijk afspraken gemaakt kunnen worden omtrent de thema’s waarvoor men terecht kan bij de coach. Zo ook wat betreft privacy en rapportage. Dit kan met de medewerkers gecommuniceerd worden in heldere berichtgeving waarin de doelstelling van het aanbieden van de mogelijkheid van coaching centraal staat. En ook wat het de medewerkers en de organisatie oplevert, de routing hoe dit aan te vragen en wat de follow up kan zijn met de eigen manager.

Coach Thema’s kunnen zijn:

 • Assessment uitslag of competentiescan met ontwikkelpunten
 • Persoonlijke ontwikkeling nav gesprek met manager
 • Verbeter punten nav functioneringsgesprek
 • Performance issues
 • Meer zicht op carrière ontwikkeling voor doorstroom naar andere functies
 • Evaluatie obv resultaten van aantal coaching gesprekken met eigen leidinggevende

De vraag naar de verschillende thema’s wordt dan gerubriceerd in de evaluatie die per kwartaal doorgestuurd wordt. U kunt aangeven wat u met name interessant vindt om hierin te zien. Zolang het past binnen onze gedragscode en vertrouwelijkheid kunnen wij informatie op trend niveau delen.

Praktische zaken

Aanmeldingsprocedure moet goed afgesproken worden zodat dit in de praktijk geen belemmering vormt voor degene die coaching aanvraagt. Er zijn wel keuzes ten aanzien van de drempel die uw organisatie eventueel wil neerleggen voor mensen om een beroep te kunnen doen op coaching.

Ter inspiratie: sommige organisaties laten medewerkers geheel vrij om gesprekken te voeren, zolang ze maar op hoofdlijnen in de trendrapportage informatie terug krijgen wat mensen dan bespreken en wat resultaten zijn. Andere organisaties willen dat medewerkers eerst van hun leidinggevende akkoord krijgen om gesprekken aan te vragen en na de gesprekken ook de vorderingen/resultaten met de leidinggevende bespreken.

Het is aan te raden om bij de invoering van coaching als instrument voor ontwikkeling van medewerkers, een aantal mensen op cruciale posities zelf ook eerst een paar gesprekken te laten voeren, zodat ze weten wat het precies inhoudt en hoe ze anderen erover kunnen adviseren het in te zetten, dan wel aan te vragen.